Sulyap sa aking pinanggalingan

Hinanap ni Padre Roque J. Ferriols, S.J. ang katotohanan gaya ng tao na sumasakay sa dyip. Ang kanyang biyahe ay nag-iiwan ng marka sa pook na pinag-ugatan ngunit nagbubunyag ng bagong kabatiran, kung hindi man pag-asa sa mithing paroroonan. Ang paglalakbay niya sa pilosopiya ay pagdama sa paligid, at itinuturo ang talinghaga ng taal na karunungan at kaliwanagan. Siya na humubog sa kamalayan ng daan-daang estudyanteng pagkaraan ay tatanghaling pasimuno sa pag-unlad sa lipunan ay huhubugin din nila para mapiga ang dalisay at ganap sa kanyang kalooban bilang guro.

Pinamatnugutan ni Leoviono Ma. Garcia. Naisalin ang libro na ito sa Inggles.

Inilimbag 2016. 

₱230.00
Author: 
Roque J. Ferriols, S.J.
Weight: 
0.2 kg
ISBN: 
9789715507653
Imprint: 
Bughaw
Format: 
Print