Sangkatauhan Sangkahayupan

"Walang kamangha-mangha sa labo-labong at halos likas na tambalan at talaban ng mito at reyalidad, ng di-tunay at katotohanan, ng talulikas o sobrenatural, at pang-araw-araw o karaniwan, sa bansang Pilipino na mababalangkas sa mga naratibo ni Yapan ... Pinanunumbalik ng mga ito ang nawawalang at nakakalimutang Kasaysayan na magbibigay-katuturan sa mga laberinto at metamorposis ng sangkatauhan at sangkahayupang Pilipino." - mula sa Pambungad ni Oscar V. Campomanes

Published in 2016. 

₱395.00
Author: 
Alvin B. Yapan
Category: 
Weight: 
0.2 kg
ISBN: 
9789715507547
Imprint: 
AUP
Language: 
Filipino