Kembang Kertas: Mga Binalaybay / Mga Tula

Bilang koleksiyon ng mga binalaybay, kinatha ang Kembang Kertas sa mga paglalakbay ni John Iremil Teodoro sa Mindanao at ilang bahagi ng Timog-Silangang Asya. Kalakip ang mga sariling saling-Filipino, pinagbubuklod ng mga tula sa koleksiyong ito ang mga wika at danas na Filipino, bago tuluyang iniugnay sa mayamang sining at kulturang pinagsasaluhan ng mga bansang Aseano. Hakbang ang aklat na ito tungo sa mas bukás at masaklaw na wikang pambansa.

Inilathala 2023.

₱395.00
Author: 
John Iremil Teodoro
Category: 
Weight: 
0.286 kg
ISBN: 
9786214482955
Imprint: 
Bughaw
Format: 
Print
Language: 
Filipino/Kinaray-a