(E-BOOK) Tingin sa Tingi: Mga Obserbasyon sa Bisyon at Bisyo ng Pinoy

Tinatanaw ni Lamberto E. Antonio ang Tingin sa Tingi: Mga Obserbasyon sa Bisyon at Bisyo ng Pinoy bilang mapitagang pagpagitan sa pagsulat ng tula at kuwento, sa pangatlong pagkakataon.  Tulad ng nalathala niyang Doble Tres, Doble Uno (2013) atAklat ng Ulat (2011), humuhulagpos sa tradisyonal na pakahulugan ng sanaysay ang kasalukuyang katipunan, ang mga seleksiyon ay malikhain at mapanuring “nagsasanay” tumugon sa pangangailangang mas mapatalas ang talastasan.  Bukod sa pagiging “ensayista” (sanaysayista/essayist), makata at mangangatha, isa ring mandudulang pampelikula, tagasalin, at editor, si Antonio ay tumanggap ng maraming gantimpala at gawad.

Inilathala 2014.

₱335.00
Author: 
Lamberto E. Antonio
Category: 
ISBN: 
9786214480852
Imprint: 
Ateneo de Manila University Press
Format: 
PDF
Language: 
Filipino
Best read using: 
Adobe Digital Editions