(E-BOOK) Tao Po! Tuloy! : Isang Landas ng Pag-unawa sa Loob ng Tao

"The Filipino word, loob (inner self) is a deep spring and a rich source of supply of insights regarding man’s being, his relationship with his own inner self, with others, with the external world, and with the Transcendent Being.  Fr. Albert Alejo’s philosophical insights as he reflects on the richness and fecundity of the Filipino concept, “loob”, converged with and even in many significant senses transcended what other philosophers and thinkers have contemplated upon regarding man’s interior self.  In turn, the thoughts of other philosophers and thinkers enriched what Alejo has analyzed in his book Tao Po!  Tuloy!—giving us a clear panoramic picture of the dynamics of this loob.” —Abdil Ghaffar/ Henry Francis B. Espirit, University of the Philippines-Cebu College

“Ang pagkalathala ng Tao Po! Tuloy! bilang e-book ay dapat nating ipagbunyi dahil ito ay isang patunay na ang ating wika ay may malaking maiaambag sa patuloy nating pagsusumikap na arukin ang lalim at tayog, ang lawak at kipot ng ating kalooban. Ang Tao Po! ang isa sa mga unang naghawan ng landas para sa iba pang mga dalubhasa na mangahas gumamit ng sariling mga kataga upang ilarawan ang mga nangyayari sa kalooban. Tiyak ako na marami pang mga nagmamahal sa karunungan ang magagabayan ng mga paglalarawang ginawa datapwat higit na yayabong ang bunga ng mga pagsusumikap na unawain ang hiwaga ng ating pagkatao.” —Aido Sepeda, ,Awtor, “Jose 'Ka Pepe' W. Diokno: Makatao, Makabayan"

Note: This is the ebook version of this title.

₱320.00
Author: 
Albert E. Alejo SJ
ISBN: 
9789715507394
Imprint: 
Bughaw
Format: 
EPUB
Language: 
Filipino
Best read using: 
Adobe Digital Editions