(E-BOOK) May Laro ang Diskurso ng Katarungan

Isa itong pagmumuni-muni sa pagkaugat ng kahirapan sa pagsasantabi ng katwiran ng mga naisantabi.  Nilalatag ng may akda ang isang epistemolohikal at metapisikal na teoriya ukol sa katalagahan at sa kaugnayan ng tao dito.  Mula sa teoriyang ito, nilalatag ang argumento para sa pagtatatag ng gobyernong diskurso nang sa ganoon maibalik sa makataong katwiran ang kaugnayan natin sa isa’t isa.  Sa ganitong paraan lamang magiging posible ang pagbubuo ng lipunan na mapayapa at ginagawang posible ang pagiging malikhain ng tao.

Published 2014.

₱400.00
Author: 
Agustin Martin Rodriguez
ISBN: 
9786214480807
Imprint: 
Ateneo University Press
Format: 
PDF
Language: 
English
Best read using: 
Adobe Digital Editions