Hindi Nangyari Dahil Wala sa Social Media: Interogasyon ng Kulturang New Media sa Pilipinas

**This exciting collection gathers scholars and activists to exfoliate the complex layered dynamics of social media in the contemporary Philippines. From affective surges of desire, hopes and outrage in celebrity culture to the itinerant flows of dangerous (dis)information in the service of political manipulation and surveillance, Filipino social media culture is a panoramic and capacious vantage from which to mount a serious critical analysis and attain profound understanding of the country's travails and struggles. 

—Martin F. Manalansan IV 
Professor, University of Minnesota, Twin Cities 

**Sulyap sa maikling panlipunang kasaysayan ng internet sa nakalipas na dalawang dekada. Hindi bulag na selebrasyon ng social media at hindi rin pagwaksi sa potensiyal nito bilang espasyo ng posibilidad. Kritikal na pagbaybay sa iba’t ibang salamin ng new media sa lipunan at implikasyon nito para sa karaniwang netizen. Sinuri ang ating virtual na karanasan sa panahon ng trolling at disimpormasyon upang mag-iwan ng mga tanong at aral kung paano ba ang internet ay maging plataporma ng pagbabago at pagbubuo ng komunidad. 

—Mong Palatino 
Blogger, aktibista, at dating mambabatas

Inilathala 2021

₱765.00
Author: 
Rolando B. Tolentino, Vladimeir B. Gonzales, Laurence Marvin S. Castillo
Weight: 
0.5 kg
ISBN: 
9786214481125
Imprint: 
Ateneo de Manila University Press
Format: 
Print
Language: 
English, Tagalog